Staad: Sijmen en Pieter

STAAD Oosterhout

“Wij laten zien dat het wel kan, compromisloos, veilig én kostenefficiënt. Tot 60-tons rupsgraafmachines aan toe.”

Electronic Construction Equipment:

Compromisloos, veilig én kostenefficiënt elektrisch werken met ECE

Een elektrische graafmachine of wiellader met dezelfde gebruiksduur en hetzelfde vermogen als een dieseluitvoering tegen dezelfde kosten per draaiuur? Geen enkel probleem als je het de specialisten van ECE vraagt. En zo doen ze dat.

ECE, Electronic Construction Equipment, mag als bedrijf nog maar kort bestaan, het bedrijf heeft wel degelijk een streepje voor op de meeste branchegenoten. De eigenaren en medewerkers kunnen namelijk bouwen op ruim 90 jaar ervaring binnen de Staad Groep waar ECE onderdeel van is. ECE richt zich sinds 2020 vanuit Veghel (N.-Br.) op de elektrificatie van nieuw (bouw)materieel waaronder graafmachines en wielladers maar ook landbouwtractoren. Dat doen ze onder meer met hun smart energy pack dat speciaal ontwikkeld werd voor off highway toepassingen in de meest veeleisende omstandigheden. 15 engineers ontwikkelen er dagelijks nieuwe klantspecifieke elektrische oplossingen.

8 uur werken zonder stilstand kan wél

Algemeen directeur Pieter Staadegaard wil direct een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen als het gaat om de gebruiksduur, de uptime, van elektrische graafmachines: “Met onze batterijtechnologie, componenten en batterij managementsystemen garanderen we dat gebruikers minimaal 8 uur lang kunnen werken zonder stil te vallen. Dat is een primaire ontwerpeis voor al onze elektrische voertuigen.” Sijmen Staadegaard, commercieel directeur: “Twee jaar geleden waren we bij wijze van spreken al heel blij dat een elektrische machine functioneerde en de machinist hetzelfde gevoel gaf als een diesel. De ontwikkelingen gaan zo snel en we hebben op technologisch vlak écht enorme stappen gemaakt. Dat is ook wel eens lastig want in onze traditionele branche heerst best veel scepsis tegenover (grotere) elektrische machines. Wij laten zien dat het wel kan, compromisloos, veilig én kostenefficiënt. Tot 60-tons rupsgraafmachines aan toe.”

‘We garanderen dat gebruikers minimaal 8 uur lang kunnen werken zonder stil te vallen’

Veiligheid staat altijd voorop

ECE ontwerpt en ontwikkelt in overleg met een klant een optimaal presterende machine voor de werkzaamheden waarvoor de machine bedoeld is. Het uitgangspunt daarbij is een nieuwe machine van Develon (voorheen Doosan) of een ander merk. Op basis van klantwensen worden het meest geschikte batterijtype en de meest geschikte componenten geselecteerd. Veiligheid is daarbij de eerste ontwerpeis en daarvoor grijpt het bedrijf terug op normen uit de automobielindustrie. Pieter: “Veiligheid voor gebruikers en monteurs is het allerbelangrijkste en daarvoor bestaat nog geen regelgeving in onze branche. Daarom hanteren we de normen en eisen die gelden in de automotive. Zij zijn hier gewoon ver mee. Al onze componenten zijn daardoor volstrekt veilig.” Als voorbeeld noemt hij het gebruik van componenten met een IP68-rating (stof- en waterdicht) en de EMC-test die complete elektrische machines ondergaan. “Dat is een test die wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat machines niet worden beïnvloed door elektromagnetische velden en ook dat ze andere apparaten, afstandsbedieningen en machines niet beïnvloeden. Een dure maar noodzakelijke test om de veiligheid te kunnen waarborgen.”

Staad

Staad

“Advies stopt niet bij de machine zelf. In overleg stellen we een klantspecifiek energieplan op. In dat plan kijken we naar de huidige en toekomstige elektrische energiebehoefte.”

Bezwaren wegnemen, vertrouwen geven

De tweede ontwerpeis kwam al eerder aan bod en dat is dat elektrische ECE-machines minimaal 8 uur moeten kunnen werken zonder stilstand, laden of accu’s wisselen. “Voor machinisten en projectleiders is dat het grootste bezwaar en soms zelfs de grootste angst: niet de hele werkdag kunnen werken op één acculading. Met onze nieuwe Megabox wordt deze zorg wegenomen”, zegt Pieter. Sijmen vult aan: “Dat bezwaar nemen wij weg met technologie en met een uitgekiend batterij managementsysteem. ’t Laatste zorgt er mede voor dat de maximale laadsnelheid wordt afgestemd op de accucapaciteit en dat komt de prestaties en levensduur van het batterijpakket ten goede.” De broers halen verschillende voorbeelden aan van machinisten met tientallen jaren ervaring die door hun werkgever ‘verrast’ werden met een nieuwe elektrische machine. “Vol scepsis natuurlijk totdat ze plaats nemen in de cabine en ermee proefdraaien. Dan zie je ze glunderen. Ze merken dat zo’n elektrische machine hetzelfde gevoel geeft, beter luistert, krachtiger en vooral stiller is. Ze kunnen comfortabel met de deur open draaien zonder geluidsoverlast en zonder schadelijke stoffen in te ademen.”

Net zo rendabel als dieseluitvoering

De derde en laatste ontwerpeis die de specialist hanteert is dat een elektrische machine per draaiuur niet duurder mag zijn dan een dieseluitvoering. Ofwel de Total Cost of Ownership (TCO) inclusief alle toegerekende kosten moet op lange termijn gelijk zijn. Sijmen: “Aanschafprijs en restwaarde zijn sterk bepalend daarin maar ook de sterk schommelde diesel- en energieprijzen waarop we geen invloed hebben. Wij denken dat de restwaardes zich positief zullen ontwikkelen doordat we specifieke componenten gebruiken en doordat de marktvraag vanuit het buitenland de komende jaren toeneemt.” Als voorbeeld noemt hij het gebruik van de nieuwste batterijen die langer meegaan. “Maar je kunt ook zelf bijdragen aan behoud van je machine door de accu goed te verzorgen en niet te vaak snel op te laden.”

Volledig ontzorgen inclusief energieplan

Sijmen benadrukt als laatste dat het bedrijf in korte tijd geleerd heeft wat wel en niet kan en ECE klanten daardoor goed kan adviseren en ontzorgen. “En dat stopt niet bij de machine zelf. In overleg stellen we een klantspecifiek energieplan op. In dat plan kijken we naar de huidige en toekomstige elektrische energiebehoefte. Daarbij houden we ook rekening met een elektrische bouwkeet, auto’s en vrachtauto’s die tijdig energie nodig hebben of moeten laden.”

Dit artikel is gesponsord door ECE (Electronic Construction Equipment).